Az Ön személyes adatainak védelme a Egész-Szép Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.
A Egész-Szép Kft., a cikoriabar.hu weboldal üzemeltetőjének részletes adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve:

Egész-Szép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:

1138 Budapest, Bodor u. 1. I. em. 8.

3. Elérhetőség:

cikoriabar@etelbajok.hu

4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által feldolgozás alatt.

5. Az adatkezelés megnevezése:

Webshop-értékesítéshez és vevői marketing kapcsolódó adatkezelés.

6. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

Az ügyfél által a megrendelés során kötelezően megadott adatok:
Név, e-mail cím, telefonszám, postacím, számlázási cím

8. Az adatkezelés célja:

Az ügyfél által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az ügyfél azonosítása a megrendelt termékek kiszállításához, valamint az ügyfelek tájékoztatása kedvező vásárlási lehetőségekről, akciókról.

Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

Az ügyfél által a megrendelés során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg Megrendelt Termékek átvételre, illetve kifizetésre kerülnek.

10. Adatfeldolgozó megnevezése és címe:

Egész-Szép Kft.
1138 Budapest, Bodor u. 1. I. em. 8.

11. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén Egész-Szép Kft. tulajdonában lévő szerveren tároljuk, addig amíg Megrendelt Termékek átvételre, illetve kifizetésre nem kerülnek.
A megadott adatokat az adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

12. Adattovábbítás

A Szolgáltató a kezelt adatokat csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából feltétlenül partnerek és alvállalkozók –futárszolgálat – számára adja át.

13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. Az ügyfelek jogai adataik kezelésével kapcsolatban:

Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a cikoriabar@etelbajok.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársait a cikoriabar@etelbajok.hu e-mail címen.

16. Ügyfél hozzájárulása

Az ügyfél a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulást a megrendelés feladásával, jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után adja meg.
Ügyfél adatkezelési hozzájárulása:

„A cikoriabar.hu oldalon történt megrendelésem kapcsán megadott adataimat a Szolgáltató (Egész-Szép Kft.) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”